Vyhľadávanie


Kontakt

Eliška Kapušová Skybova
Podhorie 1426
Beluša
018 61
Slovak Republic

tel.: +421 (0)949 428 724

E-mail: e.skybova@gmail.com

PARTitúra - súzvuk múz

09.11.2012 15:23

PARTitúra alebo Súzvuk múz je názov výstavy obrazov, členov Umeleckej besedy Slovenskej, ktorá bola naposledy prezentovaná v Galérii Andrej Smolák v Snine. Výber názvu nie je náhodný. Umelci vo svojich obrazoch zobrazujú hudbu, respektíve celá výstava je venovaná 150. výročiu narodenia Clauda Debussyho hudobného skladateľa a predstaviteľa vrcholného impresionizmu v hudbe.

Profilový výber diel z výstavy PARTITÚRA – Súzvuk múz uvidia aj milovníci umenia v Snine, Humennom a Michalovciach počas 19. Letných mesiacov a 19. ročníka Medzinárodného výtvarného festivalu Galérie A. Smolák.

PARTITÚRA - Súzvuk múzje spoločný výstavný projekt nášho najstaršieho výtvarného spolku UBS, ktorý si v minulom roku pripomínal 90. výročie vzniku, Štátnej filharmónie Košice, ktorá je vrcholným reprezentantom slovenského hudobného interpretačného umenia doma i vo svete a známej Galérie Andrej Smolák, ktorá pôsobí v Bratislave a v Snine.

K evidentnej skutočnosti, že takmer dve desiatky príslušníkov spolku sa programovo vo svojich výtvarných dielach venujú transpozícii hudby, a viacerí navyše popri výtvarnom talente disponujú rovnovážne aj talentom hudobným, sa pridružila skvelá príležitosť životného jubilea /150. výročie narodenia/ výnimočného skladateľa C. Debussyho.

Osemdesiat výtvarných tvorcov, členov UBS a hostí, zostavilo kolekciu takmer sto osemdesiatich grafických, maliarskych a sochárskych prác ako odozvu a ozvenu vlastných hudobných inšpirácií, ale aj ako spoločnú reflexiu umenia a charizmy Clauda Debussyho, ktorý bol tiež veľkým obdivovateľom i znalcom výtvarnej scény tých čias, zakladateľom hudobného impresionizmu, aj keď z vrodenej skromnosti tieto označenia odmietal. Priznával ich však vo svojich hudobných kompozíciách, ktoré často označoval výtvarnými pojmami...

Výstava PARTitúraje súčasťou Medzinárodného výtvarného festivalu Galérie Andrej Smolák a bude pokračovať v októbri v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

 

Zdroj: https://www.michalovce.sk