Vyhľadávanie


Kontakt

Eliška Kapušová Skybova
Podhorie 1426
Beluša
018 61
Slovak Republic

tel.: +421 (0)949 428 724

E-mail: e.skybova@gmail.com

Životopis - Eliška Kapušová Skybová, Mgr. art.

                                                              

Eliška was born on May 26th 1980 in Ilava. She works as a teacher. For her art projects, she likes to draw, as well as use graphics and combined techniques. She lives in Ladce. From 1998 to 2004, she studied at the Art Academy in Banská Bystrica (I. Benca, R. Brun, J. Dobiš, L. Jergušová - Vydarená, E. Lehotská). 

1980              narodila sa 26. mája v Ilave

1994 - 1998    štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach,

                     Oddelenie maľba a leptanie skla (J. Kolembus, P. Macho,

                     M. Horváthová, L. Pagáč)

1998 - 2002    bakalárske štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Fakulta

                     výtvarných umení, Oddelenie voľnej grafiky (doc. L. Jergušová-Vydarená,

                     akad. mal.; prof. E. Lehotská; doc. I. Benca, akad. mal.)

2002 - 2004    magisterské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Fakulta

                     výtvarných umení, Oddelenie voľnej grafiky (doc. R. Brun, akad. mal.;

                     J. Dobiš, akad. mal.)

2004 - 2005    doplňujúce pedagogické štúdium na Vysokej škole výtvarných umení

                     v Bratislave, (doc. L. Čárny, akad. mal.)

                     Združená stredná škola odevná v Púchove (pedagogické pôsobenie)

2005 - 2007    Združená stredná škola sklárska v Lednických Rovniach (pedagogické

                     pôsobenie)

2007 -            Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne (pedagogické

                     pôsobenie)

2010 -            riadny člen Umeleckej besedy Slovenskej

          www.artslovakia.sk