Vyhľadávanie


Kontakt

Eliška Kapušová Skybova
Podhorie 1426
Beluša
018 61
Slovak Republic

tel.: +421 (0)949 428 724

E-mail: e.skybova@gmail.com

Partitúra - súzvuk múz - Národné osvetové centrum, Bratislava

18.05.2012 00:00

Hommage a Claude Debussy
Muzikantský novátor, rebel a revolucionár, zakladateľ impresionizmu v hudbe, francúzsky skladateľ Claude Debussy (1862 – 1918) a jeho významné životné jubileum – 150. výročie narodenia – to je popri fakte, že mnohí členovia Umeleckej besedy slovenskej sa programovo venujú transpozícii hudby vo svojej tvorbe, bezprostredný podnet aj slávnostný rámec výstavy Partitúra – súzvuk múz, ktorú sprístupnia verejnosti v piatok 18. mája o 18. hodine v Dome umenia Národného osvetového centra na Námestí SNP v Bratislave .
Partitúra – súzvuk múz je spoločný výstavný projekt nášho najstaršieho výtvarného spolku UBS, ktorý si v minulom roku pripomínal 90. výročie vzniku, a Štátnej filharmónie Košice, ktorá je vrcholným reprezentantom slovenského hudobného interpretačného umenia doma i vo svete.
Po vlaňajšom úspešnom Salóne v západnom krídle Bratislavského hradu a najmä po mimoriadne priaznivo prijatej jubilejnej prehliadke ARTMISIA k deväťdesiatke spolku v Dome umenia NOC v Bratislave a v Šarišskej galérii v Prešove, hľadalo vedenie UBS vhodnú príležitosť aj priestorové možnosti na prezentáciu grafických, maliarskych a sochárskych diel svojich členov a hostí inšpirovaných hudbou.
K evidentnej skutočnosti, že takmer dve desiatky príslušníkov spolku sa programovo vo svojich výtvarných dielach venujú transpozícii hudby, a viacerí navyše popri výtvarnom talente disponujú rovnovážne aj talentom hudobným, sa pridružila skvelá príležitosť životného jubilea výnimočného skladateľa C. Debussyho a ochota vedenia Štátnej filharmónie Košice participovať na takejto nevšednej výtvarnej a hudobnej kooperácii dvoch popredných umeleckých zoskupení v dvoch centrách slovenskej kultúry - v Bratislave a v Košiciach, ale aj v ďalších slovenských mestách.
Osemdesiat výtvarných tvorcov, členov UBS a hostí, zostavilo kolekciu takmer sto osemdesiatich  grafických, maliarskych a sochárskych prác ako odozvu a ozvenu vlastných hudobných inšpirácií, ale aj ako spoločnú reflexiu umenia a charizmy Clauda Debussyho, ktorý bol tiež veľkým obdivovateľom i znalcom výtvarnej scény tých čias, zakladateľom hudobného impresionizmu, aj keď z vrodenej skromnosti tieto označenia odmietal. Priznával ich však vo svojich hudobných kompozíciách, ktoré často označoval výtvarnými pojmami...
Na otvorení PARTITÚRY v Bratislave 18. mája o 18. hodine budú účinkovať košickí filharmonici v zoskupení LaMus Quartet. Na túto príležitosť naštudovali aj profilovú skladbu C. Debussyho. PARTITÚRA je zaradená aj do programu Košickej hudobnej jari, kde jej uvedenie v Dome umenia v Košiciach dotvorí gradujúcu atmosféru festivalu, kde zaznie aj vrcholné dielo C. Debussyho Faunovo popoludnie.
Organizátori predpokladajú, že výber diel z výstavy Partitúra – súzvuk múz uvidia aj milovníci umenia v Humennom, Michalovciach, Medzilaborciach a Snine počas 19. ročníka Medzinárodného výtvarného festivalu Galérie A. Smolák.

 Zdroj: https://www.nocka.sk/vystavy/dom-umenia/2012/partitura/text