Vyhľadávanie


Kontakt

Eliška Kapušová Skybova
Podhorie 1426
Beluša
018 61
Slovak Republic

tel.: +421 (0)949 428 724

E-mail: e.skybova@gmail.com

Partitúra - súzvuk múz - Galéria Andrej Smolák, Snina - tlačová správa

27.07.2012 11:19

TLAČOVÁ SPRÁVA PRE MÉDIÁ

Galéria Andrej Smolák Snina  a  Umelecká beseda slovenská Bratislava

ponúkajú výstavu plnú výtvarných a hudobných impresií

PARTITÚRA – SÚZVUK MÚZ   v Galérii Andrej Smolák  v Snine

Od 1O. júla do 2. Septembra 2012,    Námestie centrum 1,

FINISÁŽ – AUTORSKÝ VEČER – KONCERT a spomienka na C. Debussyho

v sobotu 25. augusta 2012 o 19:00 hod. v galérii v Snine

 

Hommage a Claude Debussy

Muzikantský novátor, rebel a revolucionár, zakladateľ impresionizmu v hudbe, francúzsky skladateľ Claude Debussy (1862 – 1918) a jeho významné životné jubileum – 150. výročie narodenia – to je popri fakte, že mnohí členovia Umeleckej besedy slovenskej sa programovo venujú transpozícii hudby vo svojej tvorbe, bezprostredný podnet aj slávnostný rámec výstavy PARTITÚRA – SÚZVUK MÚZ, ktorú od  18. mája tohto roku uviedli v Domoch umenia v Bratislave a Košiciach. Jej prezentácia pokračuje v júli a auguste v Galérii Andrej Smolák v Snine, ktorá j spoluorganizátorom tohto projektu podporeného aj Ministerstvom kultúry SR.

PARTITÚRA  - SÚZVUK MÚZ je spoločný výstavný projekt najstaršieho výtvarného spolku UBS, ktorý si v minulom roku pripomínal 90. výročie vzniku, Štátnej filharmónie Košice, ktorá je vrcholným reprezentantom slovenského hudobného interpretačného umenia doma i vo svete a známej Galérie Andrej Smolák, ktorá pôsobí v Bratislave a v Snine.

 Po vlaňajšej mimoriadne priaznivo prijatej jubilejnej prehliadke ARTMISIA k deväťdesiatke spolku hľadalo vedenie UBS vhodnú príležitosť aj priestorové možnosti na prezentáciu grafických, maliarskych a sochárskych diel svojich členov a hostí inšpirovaných hudbou. 

 K evidentnej skutočnosti, že takmer dve desiatky príslušníkov spolku sa programovo vo svojich výt-varných dielach venujú transpozícii hudby, a viacerí navyše popri výtvarnom talente disponujú rovnovážne aj talentom hudobným, sa pridružila skvelá príležitosť životného jubilea výnimočného skladateľa C. Debussyho a ochota vedenia Štátnej filharmónie Košice a Galérie Andrej Smolák parti-cipovať na takejto nevšednej výtvarnej a hudobnej kooperácii dvoch popredných umeleckých zoskupení v dvoch centrách slovenskej kultúry - v Bratislave a v Košiciach - a navyše aj v Snine v Galérii Andrej Smolák. Osemdesiat výtvarných tvorcov, členov UBS a hostí, zostavilo kolekciu takmer sto osemdesiatich  grafických, maliarskych a sochárskych prác ako odozvu a ozvenu vlastných hudobných inšpirácií, ale aj ako spoločnú reflexiu umenia a charizmy Clauda Debussyho, ktorý bol tiež veľkým obdivovateľom i znalcom výtvarnej scény tých čias, zakladateľom hudobného impresionizmu, aj keď z vrodenej skromnosti tieto označenia odmietal. Priznával ich však vo svojich hudobných kompozíciách, ktoré často označoval výtvarnými pojmami...  Organizátori predpokladajú, že profilový výber diel z výstavy PARTITÚRA – SÚZVUK MÚZ  uvidia aj milovníci umenia v  Humennom a Michalovciach počas letných mesiacov a 19. ročníka Medzinárodného výtvarného festivalu Galérie Andrej Smolák, ktorého vyvrcholenie bude v Snine  23.9. – 6.10. 2012.

Andrej Smolák