Vyhľadávanie


Kontakt

Eliška Kapušová Skybova
Podhorie 1426
Beluša
018 61
Slovak Republic

tel.: +421 (0)949 428 724

E-mail: e.skybova@gmail.com

Ars Salutem

09.04.2013 00:00

Pozdrav umením, alebo Ars Salutem, tak znie názov výstavy, ktorú do konca marca hostí Dom umenia na Námestí SNP v Bratislave. Ponúka výtvarné diela 89 umelcov združených v najrešpektovanejšom umeleckom spolku na Slovensku – v Umeleckej besede slovenskej, pričom akcent kladie na významné výročia v roku 2013.
Samozrejme, jedným z najvýznamnejších je 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie.
Na vernisáži 27. februára boli priestory Domu umenia plné, a to nie len znalcami výtvarného umenia a kunsthistorikmi, ale aj tvorivými ľuďmi z iných oblastí umenia, ako spisovateľmi či hudobníkmi.

Maroš M. Bančej, Foto: autor

Zdroj: https://www.nocka.sk/vystavy/du-bratislava/reflexie-a-ohlasy?detail=hpvxoIa41nonJk66bR8cFw