Vyhľadávanie


Kontakt

Eliška Kapušová Skybova
Podhorie 1426
Beluša
018 61
Slovak Republic

tel.: +421 (0)949 428 724

E-mail: e.skybova@gmail.com

Artmisia 90 - Šarišská galéria v Prešove

23.06.2011 00:00

Umelecká beseda slovenská si pripomína 90. výročie výstavou v Šarišskej galérii v Prešove

ARTMISIA 90

Začiatkom júna tohto roka uplynulo deväťdesiat rokov od chvíle, kedy sa v bratislavskom hoteli Savoy uskutočnilo valné zhromaždenie, na ktorom podľa vzoru staršej českej Uměleckej besedy založili predstavitelia kultúrnej obce jej sesterskú organizáciu – Umeleckú Besedu Slovenskú.  Od vzniku tohto profesionálneho spolku umelcov v roku 1921 pôsobila v jeho jednotlivých odboroch celá plejáda umeleckých osobností, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňovali slovenskú kultúru a formovali tiež naše moderné výtvarné umenie, či už išlo o príslušníkov Generácie 1909 alebo medzivojnovej a povojnovej výtvarnej avantgardy.  Súčasní členovia UBS si toto výročie pripomínajú reprezentatívnou výstavou Artmisia 90, ktorú po uvedení v Bratislave sprístupnia 9. júna tohto roka v Šarišskej galérii v Prešove.

Za krátky čas trvania – ako dokazujú dobové dokumenty – dokázala Umelecká beseda slovenská to, o čo sa jej česká partnerská  organizácia usilovala celých šesťdesiat rokov. Jej azda najväčším počinom, popri čulej výstavnej činnosti na Slovensku i v Čechách, bolo vybudovanie spolkového domu s výstavným pavilónom – prvého a nadlho jediného takéhoto špecializovaného objektu v novovzniknutej  Československej republike. Dvanástu členskú výstavu UBS už otvárali v tejto funkcionalistickej budove, ktorá dodnes nestratila nič zo svojich architektonických kvalít.. Bolo to 31. októbra 1926.  V  roku 2011 si teda  najstarší umelecký spolok pripomína nielen svoju deväťdesiatku, ale aj 85. výročie  Spolkového domu  - už historickej Umelky, ktorá sa medzitým po zásluhe stala kultúrnou pamiatkou.

V  hudobnom, literárnom a výtvarnom odbore UBS pôsobilo v dvadsiatych rokoch minulého storočia až dvestopäťdesiat tvorivých, stavovskej príslušnosti a spolkovej myšlienke oddaných členov. Svoju profesijnú organizáciu formovali ako „spolok kultúrny, spolok nepolitický,  s cieľom slúžiť umeniu, šíriť krásu, budiť lásku k nej a propagovať umenie…“ Demokratické zásady činnosti spolku, zohľadňujúce heslo: V umení voľnosť,  rešpektujúce občianske princípy a individuálnu tvorivú slobodu umelca, boli tŕňom v oku dobovým totalitným režimom, ktoré koncom tridsiatych, a potom v zmenených politických pomeroch koncom štyridsiatych rokov, UBS dvakrát mocensky rozpustili.

Tvorivý odkaz zakladateľov UBS, medzi ktorých patria architekti Dušan Jurkovič, maliari Martin Benka, Gustáv Mallý, Jan Hála, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla, Miloš Alexander Bazovský, Ján Mudroch, Cyprián Majerník, sochár Ján Kostka  a ďalší umelci,  sprítomňuje súčasná generácia nasledovníkov, ktorá znovuobnovila spolok v marci roku 1990. Tohtoročné jubileum si UBS pripomína  retrospektívnou výstavou  s príznačným názvom Artmisia 90. Výstavná  kolekcia predstavuje celú paletu žánrových foriem a tvorivých prístupov niekoľkogeneračného spektra bezmála sto výtvarníkov –  od najstarších, ktorí bezprostredne nadväzovali na slovenskú avantgardu a akceptovali výboje svetového umenia – až po najmladšiu generáciu absolventov vysokých škôl umeleckého smeru, ktorí  na výtvarnej scéne práve robia prvé kroky.

Artmisia 90 koncepčne nadväzuje na minuloročnú výstavu Umelecká beseda slovenská 1990 – 2010, ktorá priniesla pozitívne reakcie odborníkov, recenzentov, spravodajských médií, zberateľov  i milovníkov umenia. Rovnaké reakcie sprevádzali výber z tejto výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe i prvé tohtoročné výstavné podujatie UBS – Jarný salón na Bratislavskom hrade. Len na  slávnostnej vernisáži Artmisie 90 v Dome umenia na Námestí SNP v Bratislave pred mesiacom sa stretli nie menej ako tri stovky milovníkov umenia. Ďalšie stovky návštevníkov – ako dokazujú zápisy vo výstavnej kronike – zhliadli výstavu prác členov jedného z rozhodujúcich súčasných umeleckých združení počas jej trvania. S rovnakým záujmom verejnosti rátajú organizátori aj v metropole Šariša.

   Zdroj: https://sgpresov.sk/2011/06/artmisia-90