Vyhľadávanie


Kontakt

Eliška Kapušová Skybova
Podhorie 1426
Beluša
018 61
Slovak Republic

tel.: +421 (0)949 428 724

E-mail: e.skybova@gmail.com

Artmisia 90 predstavuje súčasné slovenské umenie v Prešove

23.06.2011 00:00

Artmisia 90 predstavuje súčasné slovenské umenie v Prešove

Prešov, ŠG. - Šarišská galéria v Prešove sa od 9. 6. 2011 stala druhou zastávkou rozsiahlej výstavy Artmisia 90, ktorá je pripravená pri príležitosti 90. výročia založenia Umeleckej besedy slovenskej (UBS). Tá bola definovaná ako” spolok kultúrny, spolok nepolitický s cieľom slúžiť umeniu, šíriť krásu, budiť lásku k nej a v prvom rade propagovať umenie československé.”Artmisia 90 s potitulom Súčasné slovenské umenie potrvá do 17. 7. 2011.

Na repríze výstavy, ktorú ponúkame našim návštevníkom, sa stretne rozsiahla paleta približne 200 diel, ktoré reprezentujú obraz súčasného slovenského umenia v jeho druhovo-žánrovej rozmanitosti. Kolekcia, okrem dominantne zastúpenej maľby, obsahuje aj textil, fotografiu, objekty, či plastiky. Okrem najstarších výtvarníkov sa na tejto expozícii prezentujú aj tí, ktorí si, ako čerství absolventi vysokých škôl, hľadajú vlastný spôsob umelec- kého výrazu.

O tom, že UBS nemala “lahký” život dosvedčuje aj jej história. Bola ustanovená v roku 1921 na valnom zhromaždení v hoteli Savoy v Bratislave, podľa vzoru UBS v Prahe (založenej v roku 1863). Stalo sa tak až po 18. rokoch, odkedy v Žiline vznikla Grupa uhorsko-slovenských maliarov. V roku 1938 však už bola UBS rozpustená. Po ôsmich rokoch ( v r. 1946) umelecký spolok znovu obnovili v Banskej Bystrici, ale o 4 roky neskôr, bol opäť ohlásený jeho zánik. Až v roku 1990 sa uskutočnilo valné zhromaždenie obnovenej UBS, ktorá pôsobí do dnešných dní. Jej vôbec prvým predsedom (zakladateľskou osobnosťou) bol architekt Dušan Jurkovič. Z ďalších početných zástupcov spolku môžeme z architektov spomenúť M. M. Harminca, J. Grossmanna, A. Balána…, z maliarov a sochárov G. Mallého, J. Alexyho, M. Benku, L. Fullu, E. Šimerovú… Po roku 1945 to boli aj I. Weiner-Král, F. Kudlác, a iní. V rokoch 1990/ 1991, keď bola obnovená činnosť UBS, sa jej starostom stal prof. Miloš Jurkovič. V súčasnosti vedie spolok E. Semanco.

Čo sa týka činnosti spolku, venuje sa organizovaniu výstav, realizácií sympózií a medzinárodných maliarskych pobytov (Orava, Zamagurie), zároveň má rôzne formy výtvarných kontaktov na území Slovenska – Terchová, Dolný Kubín…, i v zahraničí – Ukrajina, Poľsko, Taliansko, Izrael… Jej publicistická aktivita je spojená najmä s výstavnými katalógmi, ktoré sprevádzajú typovo rôzne výstavy – tradičné členské výstavy, výstavy jubilantov, salóny, ale aj tematické expozície “Návraty k prírode”, “Žena a umenie”, “Čaro imaginácie”, a iné. Jej výsledkom sú však aj analytické publikácie a monografie. Reprízou výstavy Artmisia 90, si aj v ŠG pripomíname nezastupiteľnosť tohto umeleckého spolku.

 

Zdroj: artblog.sk