Vyhľadávanie


Kontakt

Eliška Kapušová Skybova
Podhorie 1426
Beluša
018 61
Slovak Republic

tel.: +421 (0)949 428 724

E-mail: e.skybova@gmail.com

3D - D, Považská galéria umenia v Žiline, 2004, Zdroj: https://www.pgu.sk

09.09.2004 00:00

Malá výstavná sieň

3D - D : grafická tvorba Elišky Skybovej

Kurátorka: Mira Putišová
9. 9. - 17. 10. 2004

        Mladá výtvarníčka Eliška Skybová absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici na oddelení voľnej grafiky. Na výstave v Považskej galérii umenia bude prezentovať tvorbu z obdobia posledných dvoch rokov. Prvý krát predstaví aj svoju diplomovú prácu. Práce Elišky Skybovej sa nesú v čisto geometrickej línii. Vo svojich grafikách uvažuje o priestore, a najmä o možnostiach, ako jeho základné parametre aplikovať do dvoch dimenzií plochy. Vychádza z reálnych trojrozmerných objektov, ktoré potom vo svojich plošných realizáciách ďalej variuje, otáča, posúva a znásobuje, čím otvára cestu pre vznik veľkého množstva vizuálne podobných zobrazení, pričom však každé z nich je originálom. V jej prácach je možné vystopovať použitie jazyka kinetického umenia, op artu, či konštruktivizmu.

 

Zdroj: https://www.pgu.sk